Tips, fakta och vägledning om tvättmaskiner

Installation tvättmaskin - fakta och tips

Tänk på att en installation av tvättmaskin kan bli problematisk i de fall ditt badrum saknar jordat eluttag. I så fall måste du koppla in tvättmaskinen med hjälp av elektriker.

En anslutning av tvättmaskinen till vatten och avlopp är ett enkelt ingrepp som lätt kan göras på egen hand. Nyare tvättmaskiner kopplas vanligtvis in med en jordad stickkontakt i väggen; ifall ditt badrum är utrustat med ett jordat vägguttag är det således fritt fram att ansluta tvättmaskinen på egen hand.

Anlita elektriker ifall badrummet saknar stickkontakt

Ifall ditt badrum eller din tvättstuga saknar jordad stickkontakt måste tvättmaskinen anslutas av en utbildad elektriker. Som amatör händer det lätt att man skalar av för mycket isolering i samband med anslutningen av sladdarna. Ifall jordningen inte är ordentligt ansluten mellan tvättmaskin och vägguttag finns det även risk för att hela tvättmaskinshöljet blir strömförande.

Särskild behörighet för vårtum

En installation av tvättmaskin till eluttag i vårtum får endast göras av elektriker med behörighet för våtrum. Räkna med att betala någon tusenlapp för denna typ av elinstallation. I ett långsiktigt perspektiv kan det rent av löna sig att göra om tvättmaskinsanslutningen till ett vanligt jordat eluttag, eftersom nya tvättmaskiner alltid är utrustade med stickpropp.