Tips, fakta och vägledning om tvättmaskiner

Tvättmaskiner ljudnivå - fakta och tips


Tvättmaskiner med låg ljudnivå efterfrågas främst av köpare som bor i lägenhet, medan kunder som bor i villa prioriterar andra parametrar som har koppling till energi- och vattenförbrukning.

Bullernivån på en tvättmaskin mäts – föga förvånande – i decibel. Generellt kan vi säga att en bullernivå på 45 dB är bra för en tvättmaskin, medan ljudnivåer upp mot 70-80 dB kan betraktas som mindre bra. En tyst tvättmaskin kan till och med köras på natten i ett lägenhetsboende – utan att grannarna blir störda. Fördelen med en tyst maskin är också att man slipper stänga badrumsdörren vid varje tvätt.

Bra tvätteffekt viktigare än ljudnivå

En bra tvätteffekt är naturligtvis viktigare än en låg bullernivå. Detta brukar också väga tyngre i tidningar som rankar tvättmaskiner. Den tvättmaskin som är bäst i test har inte alltid lägst ljudnivå. Om tvättmaskinen är placerad i grovkök eller separat tvättstuga är ljudnivån en sekundär angelägenhet. Om tvättmaskinen däremot är placerad i badrummet - eller på annat sätt i direkt anslutning till boendet – är en låg ljudnivå desto viktigare.

Ljudnivå vid olika typer av tvätt

Ljudnivån kan vara något lägre vid skontvätt och ylleprogram eftersom dessa program inte centrifugerar tvätten med lika många varv/minut. Centrifugeringen är mycket högljudd. Du som prioriterar en bra torkeffekt (många varv/minut) måste därför finna dig i att tvättmaskinen låter en aning mer än t.ex. en toppmatad tvättmaskin, som inte har lika bra centrifugeringskapacitet. Men lugn – lösnigen för dig är att montera fördröjningssockel på din tvättmaskin. På så sätt kan maskinen ta hand om din tvätt medan du är på jobbet.